HEBE målerikonsult

Verksamhet:

Målerikonsult, Försäljning Färgmaterial Eric.
Bilrekonditionering & reparationer, Lastbilstransporter Curre.

Presentation Hebe målerikonsult och Eric Nyholm

Med drygt 40 års erfarenhet från måleri som målare och arbetsledare har jag skaffat mig massor av kunskaper, jag har dessutom specialiserat mig på traditionellt måleri. Med traditionellt menas äldre målningstekniker, målning med linoljefärg, limfärg och kalkfärg mm. Till dessa hör också dekorationsmåleri såsom ådring och marmorering mm. Naturligtvis har jag även arbetat med moderna målningstekniker dvs. rostskydd, epoxi, akrylat och latex, sk. plastfärger och även fartygsmåleri.

Rätt färg på rätt plats

Vårt arbete består i att besikta och upprätta målningsbeskrivningar, dessa används sedan vid anbudsförfrågningar till måleriet, utan underlag kommer entreprenören annars att räkna efter eget huvud och därmed ge utrymme för egna tolkningar, vilket ofta resulterar i mycket tilläggsdebiteringar. Att betala några tusenlappar för en beskrivning kan spara massor av extrakostnader. Vi besiktar utförda arbeten, kvalitetskontroll, slutbesiktning, reklamations besiktning mm. Vi hjälper till att tolka anbud och avtal, alternativt upprättar avtal mellan beställare och entreprenör. Vi inventerar fastigheter och upprättar vårdplaner samt kostnadsprognoser, vilket gör att fastighetsägaren kan ha bättre kontroll och planering för underhållet av sina byggnader och därmed en betydligt bättre ekonomi. Vi hjälper till med färgsättning Det finns flera miljoner att tjäna på en god planering.

Färgskolan och måleriskolan

Det finns massor av duktiga målare, arkitekter och fackhandelssäljare, men kunskaperna räcker inte alltid till. Vår utbildning ser till att förbättra kunskaperna om traditionella måleritekniker och traditionell färg. Den moderna tekniken och färgerna bistår leverantörer och färgfabrikanter med. Men tyvärr saknas tillräckliga kunskaper kring gamla linoljefärger mm. Vi kan tillsammans verka för att dessa tekniker inte går förlorade med min generation. Skolan ger möjlighet att ge företaget och dina medarbetare en mer proffsig framtoning och breddar möjligheterna till mer och intressantare uppdrag.

Samarbetspartners & Referenser

ekofasad.seffmkonsult.se eoc.seintroteknik.se


Eric tel: 070-588 37 34,
hebekonsulter@tele2.se,
Besöksadress: M/S HEBE Franska bukten, Slussen Stockholm.